Krijg om de maand nieuwe pods binnen + tips & tricks

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikers-voorwaarden

Membership

1.1. Het VeggieTable membership voor uw organisatie wordt om de maand voortgezet totdat het wordt opgezegd. Opzeggen gaat via het account dat wordt aangemaakt bij aanmelding. Bij aanmelding verstrekt u tevens een betaalmiddel. Betaalmiddel betekent een actueel, geldig, geaccepteerd en op de aanmeldpagina genoemd betaalmiddel van het betreffende land dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. We accepteren geen Revolut. Bij aanmelding geeft u een digitale machtiging voor de automatische incasso van de rekening van uw organisatie, zodat wij het gewenste bankrekeningnummer kunnen koppelen aan uw account. Ook kunnen we op deze manier fraude tegengaan. U geeft ons toestemming om maandelijks uw lidmaatschapskosten voor de komende maand af te schrijven via het opgegeven betaalmiddel, tenzij u het lidmaatschap opzegt binnen uw proefperiode.

1.2. Bij de start van het membership betaalt u eerst het volledige bedrag voor de aankoop van het bestelde aantal VeggieTables. Vervolgens ontvangt u om de maand per VeggieTable een compleet pakket bestaande uit 3 nieuwe VeggieTable pods en in ieder pakket met pods tips & tricks omtrent de groei en gebruik van uw zelfgekweekte planten. Het pakket met de 3 VeggieTable pods van de maand kunt u niet omwisselen voor een eerder uitgebracht pakket.

Gratis eerste VeggieTable pods pakket


2.1. Proefperiode. Uw VeggieTable membership begint met een gratis pakket van 3 VeggieTable pods bij aankoop van alle bestelde VeggieTables, tenzij anders wordt aangegeven tijdens het registratieproces. Elk uniek account heeft recht op één gratis proef pakket per bestelde VeggieTable. Een uniek account bestaat uit een uniek mailadres, uniek bankrekeningnummer en een uniek adres. Elk bankrekeningnummer, adres en/of email adres kan één keer gebruikt worden. Bij misbruik worden alle overig verkregen VeggieTable pods pakketten waar geen membershipkosten voor betaald zijn in rekening gebracht. De eventueel betaalde €0,02 verificatiekosten bij het aanmaken van een dubbelaccount worden niet teruggeboekt.

2.2. Extra membership(s). Een user kan via het account een tot en met 50 membership(s) aanmaken. De aangemaakte membership(s) gaan mee met de eerstvolgende afschrijving. 


2.3. Aanmelding. Uw membership begint vanaf het moment dat u zich succesvol hebt aangemeld en de eerste afschrijving voor de VeggieTables is gelukt. Voordat uw proefperiode afloopt ontvangt u hierover van ons een e-mail. Binnen de proefperiode kunt u uw membership per direct stopzetten. U gaat dan niet mee met de afschrijving van de volgende maand. Na de proefperiode hanteren wij een opzegtermijn van twee maanden. Start uw proefperiode vlak na de 12e van de maand dan gaat u niet mee met de afschrijving van dezelfde maand.

2.4. Aanbieding. VeggieTable bepaalt naar eigen inzicht of een organisatie in aanmerking komt voor een gratis proefperiode en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis proefperiode te voorkomen. We behouden ons het recht voor om meerdere verkregen gratis VeggieTable pods per account in rekening te brengen.

2.5. Membershipkosten. We schrijven de maandelijkse membershipkosten aan het einde van de proefperiode af via uw betaalmiddel, tenzij u uw lidmaatschap voor het einde van de proefperiode opzegt.

2.6. Opzegtermijn. Het VeggieTable membership wordt na uw proefperiode automatisch voortgezet. In uw proefperiode kunt u de overeenkomt per direct ontbinden. In een actief membership heeft u geen recht op een herroepingstermijn om uw overeenkomst per direct te ontbinden en geldt de opzegtermijn van twee maanden.

 

Facturering en opzegging


3.1. Membershipkosten. De membershipkosten van VeggieTable worden maandelijks afgeschreven via het betaalmiddel dat is gekoppeld bij aanmelding. Ga hiervoor naar onze website log in via het account en ga naar het kopje afschrijving en levering als u uw volgende betalingsdatum wilt bekijken of om voorgaande facturen in te zien.

3.2. Afschrijving en levering. De membershipskosten van het VeggieTable membership worden afgeschreven voordat de VeggieTables en/of pakketten met nieuwe pods geleverd worden. De afschrijving hiervan is altijd rond de 10e en de bestelling zal altijd binnen 5 dagen na afschrijving geleverd zijn.

3.3. Betaalmiddel. Om aan het VeggieTable membership deel te kunnen nemen, dient u een geldig betaalmiddel te verstrekken. Op de pagina “mijn gegevens” kunt u uw betaalmiddelen inzien of wijzigen. Voor het gebruik en koppelen van sommige betaalmiddelen kan de aanbieder bepaalde kosten bij u in rekening brengen, zoals kosten voor internationale transacties of andere kosten voor de verwerking van uw betaalmiddel. Lokale belastingen kunnen per betaalmiddel verschillen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder van uw betaalmiddel.

3.4. Opzegging. U kunt uw VeggieTable membership te allen tijde online opzeggen via uw account dat u hebt aangemaakt tijdens aanmelding. Nadat u hebt opgezegd, behoud u toegang tot uw VeggieTable account, hier kunt u het membership weer activeren. Als u wilt opzeggen, gaat u naar uw account en vervolgens naar het kopje ‘account wijzigen’ hier selecteert u de maand waarin uw laatste afschrijving plaatsvindt. Automatisch wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het mailadres dat is aangemaakt tijdens aanmelding.

3.5. Wijziging. We kunnen ons membership en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in ons membership zijn echter pas 20 dagen na kennisgeving van toepassing.

3.6. Gegevens verwijderen. U kunt gebruik maken van ‘Recht van inzage’ om een overzicht te krijgen over welke persoonsgegevens wij van jullie hebben vastgelegd. U kunt uw gegevens wijzigen en gebruik maken van ‘Recht op correctie’. De meeste gegevens kunt u zelf online aanpassen via uw account. Klik op de volgende link: https://www.veggietable.fun/faq/gegevens-wijzigen voor meer informatie over het wijzigingen of verwijderen van uw gegevens.

 

Retourgarantie


4.1. Retourneren. Gaan de geleverde pods binnen 30 dagen kapot (door normaal gebruik) dan krijgt u van ons kosteloos nieuwe pods (hierbij moet u voldoen aan de voorwaarden om een retouraanvraag in te dienen, zie hiervoor het kopje 4.2. Voorwaarden). U ontvangt alleen nieuwe pods door het indienen van een retouraanvraag via uw account. Ga hiervoor naar het kopje ‘retourneren’. Komt u in aanmerking voor vervangende pods, dan wordt uw aanvraag binnen 2 werkdagen goedgekeurd. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via het mailadres dat is aangemaakt tijdens aanmelding.

4.2. Voorwaarden. U kunt alleen een retouraanvraag indienen als u voldoet aan de volgende drie voorwaarden:
1: De pods mogen niet langer dan 30 dagen geleden ontvangen zijn.
2: Er mag geen betaling openstaan.
3: Een eventuele voorgaande retouraanvraag moet afgerond zijn.

 

Her-activeren


5.1. Her-activeren. Wanneer u uw membership(s) opzegt dan blijft uw account bestaan. Hier kunt u ten alle tijden inloggen om uw gegevens in te zien en uw account weer te activeren. Bij een her-activatie gaat u mee met de eerstvolgende afschrijving. Bij het activeren van uw account ontvangt u geen gratis pakket met VeggieTable pods, deze heeft u al ontvangen bij uw aanmelding.

5.2. Actief member. Na het opnieuw activeren van uw membership bent u weer een actief member. Er is dan geen proefperiode en u dient rekening te houden met de reguliere opzegtermijn van twee maanden.

5.3. Annuleren. Wij zorgen ervoor dat u minimaal twee stappen moet doorlopen om het account weer te kunnen activeren. Wilt u toch afzien van  her-activatie dan hanteren wij een annuleringsperiode van 2 werkdagen. Neem hiervoor contact op via klantenservice@veggietable.fun

 

SignUp.StepFive.Modals.TermsOfUse.Terms[5].Title

SignUp.StepFive.Modals.TermsOfUse.Terms[5].Content

 

Algemeen


6.1. Leeftijd/beslissingsbevoegd. U moet minimaal achttien jaar zijn en beslissingsbevoegd voor het afsluiten van een membership bij VeggieTable voor uw organisatie.

6.2. De member die het VeggieTable account heeft aangemaakt en de machtiging heeft afgegeven voor de automatische incasso van de membershipskosten welke worden afgeschreven (ook wel de user genoemd), heeft toegang tot en controle over het VeggieTable account. Bovendien is de user verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het account. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons verstrekt met betrekking tot uw account en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen uw account beëindigen of tijdelijk blokkeren om u, VeggieTable of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

 

Overig


7.1. Toepasselijk recht. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die u mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in uw land.

7.2. Klantenondersteuning. Als u meer wilt weten over onze service of als u hulp nodig heeft met uw account, kunt u onze help en info pagina bezoeken. Ga hiervoor naar www.veggietable.fun/faq.

7.3. Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

7.4. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden. VeggieTable kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen u minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op u van toepassing zijn, op de hoogte.

7.5. Elektronische communicatie. We sturen uw informatie over uw account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van uw Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij uw registratie.

Krijg om de maand nieuwe pods binnen + tips & tricks

Menu

Heeft u een vraag of twijfelt u over iets? Wij zijn er om u te helpen!